Couple Retreat EDEN

Otwarty związek jako nowy wymiar relacji

Współczesne społeczeństwo doświadcza wielowymiarowych zmian, które mają wpływ na różne aspekty naszego życia, w tym na sposób, w jaki tworzymy i utrzymujemy relacje międzyludzkie. Tradycyjne modele związków, które opierają się na monogamii i ekskluzywności, coraz częściej ustępują miejsca bardziej elastycznym i otwartym formom partnerstwa. Coraz więcej osób decyduje się na eksplorację otwartych związków, w których […]